MENU Zavřít

Jaké jsou záludnosti vzdělávání na dálku?

  • 28. 3. 2022

Firemní vzdělávání patří mezi oblasti, které je nutné při přechodu na home office patřičným způsobem přizpůsobit práci na dálku. Jak ale popisujeme na následujících řádcích, nestačí pouze svou prezenční přednášku doplnit online streamem.

Pandemická doba přinesla do světa byznysu řadu převratných změn, kdy jednou z nejvýznamnějších je výrazně širší využití práce na dálku. Řada firem v současnosti objevuje kouzlo home office, případně zavádí hybridní model práce. Přechod z prezenční na vzdálenou práci ale zahrnuje řadu výzev, a mnoho z nich se týká i otázky firemního vzdělávání.  

Ať už jde o doplnění potřebných certifikací, zaškolení nových kolegů nebo znalosti potřebné k obsluze nově zavedeného systému, i zde se hledají způsoby, jak znalosti zaměstnancům předat bez nutnosti jejich fyzické přítomnosti. Přitom je třeba mít na paměti, že vzdělání je specifickou disciplínou, na které nelze aplikovat stejné postupy jako u běžné práce na dálku. Nestačí jen zaměstnancům umožnit online činnost – je třeba rovněž zajistit, aby se předávané znalosti dostaly tam, kam mají – tedy do paměti vašich pracovníků.

Největší překážky vzdělání na dálku.

Organizační problémy

Nejočividnější výzvou je při vzdělání na dálku právě vzdálenost. Pokud jedna část zaměstnanců pracuje v kanceláři a druhá ze svých domovů, není jejich synchronizace zrovna jednoduchým úkolem. I když totiž přijdete s vhodným kompromisem mezi prezenční a dálkovou výukou (např. webinář nebo přednáška podpořená streamem), stále musíte zajistit, aby všichni účastníci byli přítomni na jednom místě v určitou dobu. U posluchačů na dálku pak může nastat široká plejáda problémů, od nekvalitního připojení přes absenci vhodného zařízení až po nevhodný čas.

Jedno tempo pro všechny

Problémy nekončí ani ve chvíli, kdy se vám podaří samotné vzdělání zorganizovat. Učení se je velmi individuální proces, kterým se různí lidé propracovávají různou rychlostí. Pro někoho tak může být kurz příliš náročný, zatímco jiní zaměstnanci mohou informace vstřebat relativně rychle a při čekání na ostatní jejich pozornost rychle klesá. U obou skupin následně dochází k ostrému propadu motivace – ti rychlejší kurz berou jako nezáživnou nudu, zatímco ty pomalejší odradí nervozita a pocit méněcennosti.

Přetížení informacemi

S předchozím bodem úzce souvisí i fakt, že zaměstnanci zavalení prací a informacemi již jednoduše na vzdělání nemají energii ani čas. Zejména u firem postrádajících jednotnou komunikační platformu může snadno nastat situace, kdy jsou pracovníci zahlceni e-maily, notifikacemi, zprávami a upozorněními na schůzky. Plánované vzdělávací kurzy jsou v tomto případě jen další položkou na již tak obří hromadě povinností, a zaměstnanci během nich řeší jiné pracovní povinnosti, případně jsou příliš psychicky vyčerpáni na efektivní vstřebávání znalostí.

Absence reportingu a zpětné vazby

Jednou z nevýhod práce na dálku je absence přímého kontaktu lektora s posluchači. Ten nevidí mimiku, nedokáže číst řeč těla posluchačů a v řadě případů ani neví, zda vůbec posluchači věnují pozornost a nemají školení puštěné pouze jako zvukovou kulisu. Problém nastává i v případě vyhodnocování efektivity školení – vedení společnosti nemá možnost rychle zjistit, jak jsou kurzy úspěšné v předávání informací a jestli se investice do lektorů, kurzů a organizace vůbec vyplatila. Alternativou jsou zde testy znalostí, ty ale narážejí na stejné problémy jako online školení, a navíc s sebou nesou negativní konotace evokující nepopulární písemky ve škole.

Řešení? Moderní Learning Management System (LMS)

Všech výše uvedených překážek vás může zbavit vhodně vybrané LMS řešení. Pod touto zkratkou se skrývá komplexní e-learningová platforma slučující všechny výukové aktivity do jednoho elektronického řešení. Na jednom místě zde naleznete výukové materiály, testy, videa, nástroje pro přidávání vlastního obsahu a řadu dalších funkcí.

Individuální vzdělávání

S LMS nemusíte své zaměstnance svolávat na jedno místo a jeden čas. Místo toho jim jednoduše přidělíte příslušný kurz a zbytek necháte na nich. Každý zaměstnanec si může výukové materiály procházet ve vlastním tempu a dle vlastních časových možností. Jelikož pak vše probíhá online a skrze jednu centralizovanou platformu, mohou se lidé pracující na home office vzdělávat stejně kvalitně jako zaměstnanci docházející do kanceláře.

Integrace do běžného pracovního života

Na trhu lze nalézt i řešení integrovaná do již existujících komunikačních nástrojů. Příkladem je platforma Knowee, která využívá aplikaci Microsoft Teams a tvoří tak součást ekosystému aplikací Microsoft (OneDrive, Outlook 365, Sharepoint apod.). E-learning se tak stane přirozenou součástí pracovní rutiny vašich zaměstnanců bez nutnosti implementace odděleného výukového řešení. Zabráníte tak informačnímu přetížení vašich zaměstnanců.

Kurzy dostupné kdekoliv a kdykoliv

Velká část LMS platforem je optimalizovaných pro mobilní zařízení. I zde můžeme jmenovat Knowee, které díky základu v MS Teams mohou vaši zaměstnanci pohodlně používat i na noteboocích, tabletech a v případě potřeby i chytrých telefonech. Není tak problémem vzdělávat se i na cestách, na dovolené či kdekoliv mimo kancelář. Stačí jen stabilní internetové připojení.

Vzdělání pod jednou střechou

S LMS řešením nemusíte pravidelně objednávat externí lektory nebo platit zaměstnancům přístup k internetovým kurzům. Vhodné řešení vám totiž umožní rozšiřovat již existující materiály i o vlastní obsah. Vaše personální oddělení tak může vytvářet vlastní kurzy a testy, a ty pak směřovat jen na ty zaměstnance, kteří jej potřebují. Snadno tak vyřešíte nejen doplňování odbornosti, ale také certifikace, onboarding, adopci nových systémů a další situace vyžadující doplnění znalostí zaměstnanců.

Přehled o znalostech zaměstnanců

LMS platformy vám nabídnou širokou paletu nástrojů pro reporting a sledování průběhu vzdělávacího procesu. Personalisté, manažeři i vedení společnosti si tak udrží přehled o tom, jaké kurzy zaměstnanci absolvovali, která oddělení firmy prošla školením, případně jak úspěšný je onboarding nových zaměstnanců. Mimo jiné tím získáte i podklady pro zhodnocení investice do LMS.

Podobné
články

System Knowee is brought to you by Seyfor