MENU Zavřít

Kurz kyberbezpečnosti pro koncové uživatele

  • 5. 10. 2022

Pokud někdo stojí v první linii kyberbezpečnosti, jsou to koncoví uživatelé. Právě pro jejich osvětu je určen náš nový online kurz Kyberbezpečnost pro koncové uživatele.

Proč bychom měli mít o kurz zájem?

Již tradičně platí, že koncoví uživatelé jsou nejslabším článkem kyberbezpečnosti ve firmách. Právě na této úrovni je největší riziko narušení bezpečnosti vašich dat, ať už vinou neznalosti nebo lidské chyby při každodenní práci s IT technologiemi.

Nedílnou součástí řešení je pravidelná osvěta uživatelů spočívající nejen ve vysvětlení pravidel kyberbezpečnosti, ale především i v pochopení bezpečnostních hrozeb a jejich možných dopadů na váš podnik. Pokud navíc vaše organizace podléhá regulatorní povinnosti (či certifikaci typu ISO 27001, apod.) je pro vás oblast zvyšování bezpečnostního povědomí uživatelů nezbytnou součástí aktivit v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Co se v kurzu dozvíte?

Kurz Kyberbezpečnost pro koncové uživatele je koncipován pro všechny koncové uživatele IT technologií nezávisle na jejich úrovni IT znalostí. Laickou a srozumitelnou formou vám vysvětlíme jak obecná pravidla kyberbezpečnosti, tak i pravidla vztažená na konkrétnější oblasti (chování na internetu, klasifikace informací a práce s nimi, bezpečné chování uživatelů apod.). V neposlední řadě také účastníkům kurzu osvětlíme problematiku rozšířených bezpečnostních hrozeb – zde je pozornost věnována phishingu, jeho definici a vhodné reakci na něj.

Získejte podrobnou osnovu kurzu pro koncové uživatele

Získejte podrobnou osnovu kurzu pro koncové uživatele

Podobné
články

System Knowee is brought to you by Seyfor