MENU Zavřít

V jakých situacích se vám může hodit LMS?

 • 23. 8. 2022

Ačkoliv základem systémů pro řízení vzdělávání (LMS) jsou především vzdělávací kurzy, jejich potenciál sahá daleko za tuto oblast. Díky jejich schopnosti snadného a efektivního šíření informací mezi zaměstnance vám totiž LMS pomůže i v řadě jiných situací.

Situace 1 – návody pro interní systémy

Digitalizace ve firmách postupuje mílovými kroky, a v řadě firem se lze již běžně setkat s nejrůznějším specializovaným softwarem starajícím se o různé aspekty rutinní činnosti firem. Kromě podnikových informačních systémů (ERP) sem patří například docházkové systémy, účetní software, ticketovací systém pro zákaznickou podporu a další podobné programy.

Jedno mají všechny tyto programy společné – zaměstnance je třeba na ně patřičně zaškolit a následně se postarat o to, aby drželi krok s případnými aktualizacemi a úpravami. Pokud ale firma postrádá centralizovaný systém vzdělávání, může zaškolování pro interní systémy představovat velkou časovou zátěž pro řadové pracovníky i vaše IT oddělení. Zaškolování je navíc nutné pravidelně opakovat, ať už kvůli zavádění dalších systémů nebo v rámci onboardingu nových zaměstnanců.

 • Osobní zkušenost
  je nenahraditelná.

Knowee na
3 týdny zdarma

VYZKOUŠEJTE SI KNOWEE

Situace 2 – sdílení interních pravidel 

Každodenní činnost firem by se neobešla bez souboru interních pravidel zahrnujících všechny relevantní instrukce pro zaměstnance. Sem můžeme zařadit jak obecné informace týkající se firemních hodnot a pravidel reprezentace podniku navenek, tak i záležitosti rutinního provozu. Mezi ty patří například následující: 

 • pravidla chování na pracovišti,
 • pravidla kyberbezpečnosti,
 • pravidla využívání služebních automobilů, notebooků, telefonů a dalšího vybavení,
 • benefitní manuály,
 • návody pro nákupy, pořizování firemního majetku či likvidaci drobných nákladů,
 • instrukce týkající se knihy jízd a služebních cest,
 • apod.

Firmy uvedené informace tradičně distribuují za pomoci vývěsek, hromadných e-mailů, prezenčních školeních či různých brožur a příruček. V menších podnicích tyto způsoby mohou postačovat, u velkých společností s více pobočkami se ale podobné metody rychle stanou nepraktickými a časově i organizačně náročnými. Stejně jako u předchozí situace, i zde rovněž narazíte na nutnost informace ohledně interních pravidel distribuovat pravidelně a starat se o jejich aktuálnost. 

Situace 3 - Produktová školení 

Je nemyslitelné, aby vaši zaměstnanci prodávali a propagovali vaše produkty bez toho, aby je sami dokonale znali a orientovali se v nabídce. I proto je nutné pracovníkům produkty pravidelně představovat, informovat je o změnách v nabídce či jim přehledně uvést největší přednosti vašeho zboží. Jak toho ale docílit, pokud nemáte sjednocený informační kanál?  

I zde řada firem sáhne po osvědčených metodách v podobě školení, prezentací nebo různých příruček. Jak jsme si ale vysvětlili výše, tyto způsoby jsou velmi náročné na organizaci a jen zbytečně zvýší zátěž personalistů nebo produktových manažerů.

LMS jako univerzální řešení  

V uvedených situacích lze identifikovat několik kamenů úrazu, jmenovitě absenci jednotného kanálu, závislost na manuální distribuci materiálu a obtížné udržování již vydaného obsahu. Naštěstí ale existuje elegantní řešení v podobě systému pro řízení vzdělávání (LMS). Vhodný LMS software, jakým je například naše řešení Knowee, je vybaven funkcemi a nástroji řešícími všechny výše popsané situace skrze následující vlastnosti: 

 1. Sjednocená databáze informací: veškeré vzdělávací materiály jsou v LMS soustředěny do jediného online cloudového úložiště, kde k nim mohou přistupovat všichni zaměstnanci.
 2. Možnost přidávat vlastní obsah: díky praktickému editoru můžete do centrální databáze přidávat i vlastní kurzy a návody, což vám umožní využít kvalit LMS i pro distribuci interních dokumentů.
 3. Přístup odkudkoliv kdykoliv: informace jsou dostupné online a jelikož jsou moderní LMS optimalizovány pro mobilní zařízení, mohou zaměstnanci uložené soubory procházet i na cestách či při práci z domova.
 4. Rychlé vyhledávání: vyhledávací engine a interaktivní chatboti zajistí, že vaši lidé se několika kliknutími dostanou k čemukoliv, co zrovna potřebují vědět.
 5. Analytické a monitorovací nástroje: díky LMS mají personalisté vždy perfektní přehled o tom, jaké kurzy zaměstnanci absolvovali, jaká byla jejich úspěšnost.
 6. Nástroje pro řízení vzdělávacího procesu: personalisté mohou kurzy přidělovat zaměstnancům na základě jejich odbornosti, seniority nebo potřeby specializovaných certifikací.
 • Osobní zkušenost
  je nenahraditelná.

Knowee na
3 týdny zdarma

VYZKOUŠEJTE SI KNOWEE

Podobné
články

System Knowee is brought to you by Seyfor