MENU Zavřít

V čem vaší firmě pomůže Learning Management System (LMS)?

 • 28. 3. 2022

Představte si nástroj, se kterým můžete své zaměstnance vzdělávat elektronicky, plně online a za pomoci jediného rozhraní. Nemusíte řešit externí školitele nebo nákladné prezenční kurzy – místo toho můžete své lidi školit kdekoliv a kdykoliv podle jejich vlastního tempa. Přesně tyto možnosti vám poskytne Learning Management Systém (LMS).

Co je to LMS?

Pod těmito třemi písmeny se skrývají anglická slova Learning Management Systém neboli doslova Systém pro správu vzdělávání. Z názvu plyne hlavní účel LMS – jedná se o elektronickou vzdělávací platformu, která obsahuje výukové kurzy, materiály, testy a další vzdělávací materiály. Jejich témata mohou být různá a sahají od přeškolování zaměstnanců na nové systémy přes doplňování odborných znalostí až po výuku efektivnějšího využívání stávajících firemních zdrojů. 

To ovšem neznamená, že LMS je prostým úložištěm souborů. Vhodně vybrané LMS řešení totiž představuje komplexní nástroj nabízející kromě samotných kurzů i širokou paletu nástrojů pro řízení a správu vzdělávání. Personalisté a manažeři tak mohou zaměstnancům přidělovat kurzy dle potřeby, monitorovat průběh vzdělávání a mít přehled o tom, které kurzy zaměstnanci absolvovali.  

Jaké funkce LMS obvykle nabízí?

Přesná forma a množství obsahu se samozřejmě liší v závislosti na dodavateli, ceně a cílové skupině. Obecně vzato ale existuje seznam základních funkcionalit a nástrojů, bez kterých se kvalitní LMS systém neobejde. Patří mezi ně například následující:

 • centrální databáze umožňující všem uživatelům přístup z jednotného rozhraní,
 • široká míra automatizace (např. bodování testů nebo sledování výkonů uživatelů),
 • možnost vkládání vlastních kurzů a dokumentů,
 • možnost přidělovat konkrétní vzdělávací kurzy jednotlivým zaměstnancům nebo skupinám,
 • systém pro správu obsahu,
 • hlídání termínů školení, prověrek, platností certifikátů a dalších důležitých informací,
 • vysoká míra zabezpečení v souladu s aktuální legislativou. 

Jaké jsou největší výhody LMS?

Charakteristickou vlastností vzdělávacích systémů jsou jejich oboustranné přínosy jak pro samotný podnik, tak i pro zaměstnance. Pokud totiž vyberete to skutečně nejvhodnější řešení, stane se firemní vzdělávání o poznání záživnější činností.

Výhody LMS pro firmy

 1.  Sjednocení firemního vzdělávání do jedné platformy: S LMS se společnost zbaví nutnosti koordinovat velký počet samostatných kurzů lišících se dodavatelem i formou.
 2.  Podstatné snížení nákladů na firemní vzdělání: Místo nákladných externích školení či najímání lektorů můžete pro zaměstnance kurzy připravovat svépomocí.
 3.  Možnost vytvářet individuální vzdělávací plány: Je jen na vás, jakou skladbu kurzů připravíte. Za pomoci jednoho nástroje lze připravit školení nebo webinář pro různá oddělení firmy a pokrýt tak veškeré vzdělávací potřeby napříč profesemi.
 4.  Výrazné zrychlení onboardingu a certifikací: Ať už potřebujete zaučit nového kolegu nebo stávajícím poskytnout certifikáty vyžadované pro jejich práci, s LMS vše zvládnete násobně rychleji než tradičními prezenčními školeními.
 5.  Přehled o efektivitě a průběhu vzdělávání: LMS platformy obvykle nabízejí výběr nástrojů pro reporting a monitoring výuky. Management i personalisté tak mohou snadno vyhodnocovat efektivitu kurzů a mít přehled o jejich absolvování.

Výhody LMS pro zaměstnance

 1.  Online dostupnost kurzů: Zaměstnanci mají výukové materiály k dispozici kdykoliv a kdekoliv. Jediné, co potřebují, je vhodné zařízení a dostatek času.
 2.  Personalizace vzdělávání: Oproti prezenčním školením či externím kurzům se mohou zaměstnanci vzdělávat individuálně, ve vlastním tempu a dle svých časových možností.
 3.  Průběžné vzdělávání: Vaši lidé získají s LMS možnost si vzdělání doplňovat průběžně. LMS platformy jsou obvykle pravidelně aktualizovány, zaměstnanci tak mají vždy přístup k aktuálním informacím.
 4.  Záživnější metoda výuky: Moderní LMS řešení často využívají prvků gamifikace pro ozvláštnění kurzů a zvýšení jejich uživatelské přívětivosti. Pro zaměstnance se tak může vzdělání stát zábavou, nikoliv jen nepříjemnou povinností.
 5.  Všechny důležité informace na jednom místě: Vaši lidé již nemusí návody, rady nebo jiné údaje složitě dohledávat napříč platformami. S LMS systémem naleznou vše potřebné na jednom místě.

Mají LMS platformy nějaké nevýhody?

Stejně jako jiné věci, tak i LMS systémy mají i své slabiny. Kromě neduhů lišících se napříč dodavateli a řešeními existují i nevýhody dané samotnou podstatou e-learningových platforem, které nelze úplně odstranit. Závisí pak pouze na konkrétním dodavateli, jak s danými slabinami zvládne pracovat a jak moc budou omezovat uživatele. Jedná se především o následující:

 1.  Technologické limitace: jednotné řešení pro všechny kurzy na jednu stranu usnadňuje přístup k informacím, na stranu druhou ale nutí tvůrce obsahu podřizovat jeho formu možnostem daného řešení.
 2.  Závislost na výpočetní technice: Je pochopitelné, že e-learning se neobejde bez odpovídající IT infrastruktury, od počítačů až po internetové připojení. Zejména starší ročníky zaměstnanců si ale s výpočetními technologiemi často nerozumí, a do e-learningu pronikají jen velmi pomalu.
 3.  Nutnost jednotnosti obsahu: Centralizovaná platforma shromáždí všechny kurzy na jednom místě, již ale nezabezpečí udržování úrovně kvality výukových materiálů. Zde stále hraje důležitou roli lidský faktor, neboť i ta nejlepší LMS platforma je k ničemu bez tvůrců kvalitního obsahu.
 4.  Motivace zaměstnanců ke vzdělání: LMS systémy nejsou samospásné, a neobejdou se bez dostatečné motivace na straně zaměstnanců. Pokud tuto oblast firma zanedbá, zaměstnanci výukové materiály buď využívat nebudou, případně se budou vzdělávat jen velmi neochotně.

Pro koho je tedy LMS určen?

Často se lze setkat s názorem, že výukové platformy jsou vhodné jen pro velké korporace s tisícovkami zaměstnanců. Opak je ale pravdou, a implementace kvalitního LMS systému může být neméně přínosná i pro malou rodinnou firmu.  Stejně tak výhody centralizované online výuky využijí i státní orgány:

 • malé firmy: možnost profesionálního zaškolení zaměstnanců bez nutnosti vysokých finančních nákladů a odesílání pracovníků na externí školení.
 • velké podniky a státní instituce: centralizované řešení vzdělávání nabízející jeden nástroj pro všechna oddělení včetně možnosti vkládat vlastní kurzy.

Podobné
články

System Knowee is brought to you by Seyfor